U bent hier

Kraamzorg

Kraamzorg is de zorg voor de aanstaande en kersverse moeder en haar gezin. Het aantal overnachtingen na de bevalling in het ziekenhuis daalt, waardoor kraamzorg nu belangrijker wordt.


VOOR WIE?

Als kraamverzorgende bied je niet-medische zorg en hulp in het huishouden bij jonge gezinnen in de prenatale periode of in de eerste periode na de bevalling.
Je geeft het gezin de nodige rust, ondersteuning en tijd om een evenwicht te vinden in hun nieuwe gezinssituatie.

Om toegelaten te worden tot de opleiding heb je al:

  • een certificaat of diploma Verzorgende of Zorgkundige
  • een certificaat of diploma Kinderzorg of Begeleider in de kinderopvang.

PROGRAMMA

Onderstaande modules worden vaak verschillende keren per schooljaar ingericht, in dagonderwijs en/of avondonderwijs.

Je hebt al een certificaat/diploma Verzorgende/Zorgkundige
Dan volg je deze modules:

Psychosociale aspecten van de kraamzorg (60 lestijden)
inhoud: je bouwt verder op de basiscompetenties die je al verworven hebt op het vlak van psychosociale begeleiding van de zorgvrager. De focus ligt nu op deze ondersteuning bij de kraamvrouw, het gezin en de omgeving.
planning: maandag (18.30 - 22.00 u.) van 16/09/2019 tot en met 16/12/2019
werkplekleren: deze module bevat ook 8 lesuren werkplekleren
kostprijs: 104 euro (inschrijvingsgeld + cursusmateriaal)

Verzorgende aspecten van de kraamzorg (60 lestijden)
inhoud: je bouwt verder op de basiscompetenties die je al verworven hebt op het vlak van verzorging en je focust nu op de zorg voor de zwangere vrouw, de kraamvrouw en de pasgeboren baby.
planning: dinsdag (18.30 - 22.00 u.) van 17/09/20109 tot en met 17/12/2019
werkplekleren: deze module bevat ook 8 lesuren werkplekleren
kostprijs: 104 euro (inschrijvingsgeld + cursusmateriaal)

Je hebt al een certificaat/diploma Kinderzorg/Begeleider in de kinderopvang
Dan volg je deze modules:

Psychosociale aspecten van de kraamzorg (60 lestijden)
inhoud: je bouwt verder op de basiscompetenties die je al verworven hebt op het vlak van psychosociale begeleiding van de zorgvrager. De focus ligt nu op deze ondersteuning bij de kraamvrouw, het gezin en de omgeving.
planning: maandag (18.30 - 22.00 u.) van 16/09/2019 tot en met 16/12/2019
werkplekleren: deze module bevat ook 8 lesuren werkplekleren
kostprijs: 104 euro (inschrijvingsgeld + cursusmateriaal)

Verzorgende aspecten van de kraamzorg (60 lestijden)
inhoud: je bouwt verder op de basiscompetenties die je al verworven hebt op het vlak van verzorging en je focust nu op de zorg voor de zwangere vrouw, de kraamvrouw en de pasgeboren baby.
planning: dinsdag (18.30 - 22.00 u.) van 17/09/20109 tot en met 17/12/2019
werkplekleren: deze module bevat ook 8 lesuren werkplekleren
kostprijs: 104 euro (inschrijvingsgeld + cursusmateriaal)

Koken in de praktijk (20 lestijden)
inhoud: je leert een gezonde voeding bereiden die aangepast is aan de noden van de zwangere vrouw of kraamvrouw en haar gezin
planning3/10 (8.25 - 12 u.), 24/10 (8.25 - 12 u.), 14/11 (12.50 - 16.25 u.), 21/11 (12.50 - 16.25 u.) en 4 u. afstandsonderwijs
kostprijs: 35 euro (inschrijvingsgeld + cursusmateriaal). Verbruikskosten worden tijdens de module verrekend.

Organisatie van de huishoudelijke taken (40 lestijden)
inhoud: je leert, rekening houdend met de wensen en noden van de vrouw en het gezin, de verschillende huishoudelijke taken efficiënt uit te voeren
planning:  6-13-20-27/9, 11-18-25/10, 8/11 (telkens van 8.25 - 12.00 u.)
kostprijs: 70 euro (inschrijvingsgeld + cursusmateriaal)

WERKPLEKLEREN

Dit werkplekleren wordt ingevuld afhankelijk van jouw vooropleiding. Het kan bestaan uit een observatiestage bij een kraamverzorgende of vroedvrouw, huishoudelijke taken bij een onthaalouder, een informatieavond voor zwangere vrouwen bijwonen,...

AL NUTTIGE ERVARING OF STUDIEBEWIJZEN?

Op basis van elders verworven vaardigheden of studiebewijzen kan je vrijstellingen aanvragen.
Je volgt dan een aangepast traject. Je overlegt met je trajectbegeleider hoe dit traject eruit zal zien.

PRAKTISCH

Je volgt les in Turnhout in campus HIVSET of campus KB. Je hebt geen les tijdens schoolvakanties.

STUDIEBEWIJS

Als je slaagt voor de opleiding, krijg je een erkend studiebewijs Kraamzorg. Dit wordt officieel erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

KOSTPRIJS

Je betaalt 1,50 euro inschrijvingsgeld per lestijd, exclusief cursusmateriaal. De totaalprijs per module staat hierboven opgesomd.
Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld.
En misschien heb je wel recht op aanmoedigingsinitiatieven van de overheid, zoals opleidingsverlof, opleidingskrediet en opleidingscheques.

CONTACT

karen.fleerakkers@lbconderwijs.be
014 47 13 18