U bent hier

Jeugd- en gehandicaptenzorg

... als mensen en hun geluk jouw passie zijn, in alle omstandigheden

VOOR WIE?

De opleiding is er voor iedereen vanaf 16 jaar die graag wil werken met personen met een beperking in de brede zin van het woord of met kinderen/jongeren in problematische opvoedingssituaties.
Je hoeft hiervoor nog geen diploma secundair onderwijs op zak te hebben.

INHOUD

Als opvoeder/begeleider (klasse 2A) sta je volwassenen, kinderen of jongeren bij die (tijdelijk) een moeilijke situatie doormaken.
Je leeft en voelt mee met de mensen die je begeleidt en biedt hen ondersteuning op maat.

Van student...

Wat mensen beperkt of het hen moeilijk maakt, daagt jou uit. Personen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke beperking, ontwrichte gezinnen, ingewikkelde opvoedingssituaties, kinderen met ‘moeilijk’ gedrag ... jij ziet ze anders omdat je gelooft in groei en mogelijkheden.

Tijdens de competentiegerichte opleiding ontpop je je tot een opvoeder/begeleider met veel inzicht, getraind om met groepen en in teams te werken en om kritisch naar jezelf te kijken. Je leert de aard en ernst van ondersteuningsvragen inschatten. Je maakt kennis met verschillende doelgroepen. Je kan mee aanzetten geven tot een gepaste begeleiding.

... naar professional

Je bent opvoeder-begeleider klasse 2. Je werkt rechtstreeks met cliënten, maar ook in teamverband. Op elk moment wil je het verschil maken voor die ene volwassene, die ene jongere, dat ene kind.

Onze oud-studenten werken vooral waar personen met een beperking wonen, werken en leven. Maar ook elders zijn onze afgestudeerden gewaardeerde krachten zoals in de Integrale Jeugdhulp, in centra waar niet-begeleide minderjarige vluchtelingen worden opgevangen, in arbeidszorgprojecten, in (semi-)internaten. Sommige afgestudeerden studeren nog verder als maatschappelijk assistent of bachelor orthopedagogie.

PLANNING

De opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg omvat in totaal 1560 lestijden of 24 modules van 40 uur. Wij geven modules in dag- en avondonderwijs.

Wij streven ernaar voor iedere kandidaat-cursist een zo passend mogelijk traject aan te bieden. Afhankelijk van het traject dat je kiest, volg je 1 dag en/of 1 of 2 avonden les en volg je een aantal intervisiemomenten. Op de andere dagen loop je stage.

We beschrijven hier enkele voorbeelden van trajecten.

Traject van 1,5 jaar

Heb je de tijd en de mogelijkheid om voltijds aan jouw opleiding te werken, dan kan je de opleiding doen op 1,5 jaar. Je volgt dan per week 1 dag en 2 avonden les. De overige tijd volg je intervisie of doe je stage. Dit is een zeer pittig traject voor zij, die zich meer dan voltijds kunnen engageren voor de opleiding.

Traject van 2 jaar
Je volgt les op 1 dag en 1 avond en loopt gemiddeld 2,5 dagen per week stage gedurende 4 semesters.

Traject van 3 jaar
Je volgt 1 dag per week les en loopt gemiddeld 2 dagen per week stage gedurende 6 semesters OF je volgt 2 avonden per week les en loopt gemiddeld 2 dagen per week stage gedurende 6 semesters.

Individueel traject
Naast de voorbeeldtrajecten kan je zelf ook je studieritme bepalen met een traject op maat. Dit bespreek je vooraf met de trajectbegeleider.

AL NUTTIGE ERVARING OF STUDIEBEWIJZEN?

Op basis van elders verworven vaardigheden of studiebewijzen kan je vrijstellingen aanvragen. Je volgt dan een aangepast traject.

PRAKTISCH

De lessen starten om 8.25 uur en eindigen ten laatste om 16.25 uur. 's Avonds volg je les van 18.25 tot 22 uur.
Je volgt les in Turnhout in campus HIVSET. Je hebt geen les tijdens schoolvakanties.

STUDIEBEWIJS

Als je slaagt voor de opleiding, krijg je een certificaat Jeugd- en gehandicaptenzorg.
Dit studiebewijs wordt officieel erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.
Als je een diploma secundair onderwijs hebt of een certificaat Aanvullende algemene vorming, dan krijg je een secundair diploma Jeugd- en gehandicaptenzorg.

KOSTPRIJS

Je betaalt 1,50 euro inschrijvingsgeld per lestijd, exclusief cursusmateriaal.
Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld.
En misschien heb je wel recht op aanmoedigingsinitiatieven van de overheid, zoals opleidingsverlof, opleidingskrediet en opleidingscheques.

INFO EN INSTAPPEN