U bent hier

Begeleider in de kinderopvang - Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang

Ben je op zoek naar een boeiende job in de welzijnssector?

Heb je een warm hart voor mensen en voor kinderen in het bijzonder?
Ben je een speelvogel?
Durf je uitdagingen aangaan?

Dan is de opleiding Begeleider in de kinderopvang of Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang zeker iets voor jou!

VOOR WIE?

De opleiding is er voor iedereen die graag wil werken met peuters, kleuters en lagereschoolkinderen.
Je hoeft hiervoor nog geen diploma secundair onderwijs op zak te hebben.

PROGRAMMA

Opleiding

Als begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang werk je met groepjes kinderen tot 12 jaar.
Je speelt met hen, verzorgt hen, luistert naar hun verhalen, lost hun probleempjes op ...
Kortom, je zorgt ervoor dat ze een leuke en onbezorgde tijd hebben in de kinderopvang!

Daarom leer je in deze opleidingen:

 • omgaan met kinderen
 • spelen met kinderen
 • kinderen verzorgen
 • samenwerken met collega's
 • samenwerken met ouders

Je hebt hierbij wel belangrijke vaardigheden voor nodig zoals creativiteit, zin voor initiatief, empathie, flexibiliteit, kunnen omgaan met feedback, contactvaardigheid, stiptheid en een verzorgd voorkomen.

Planning

Je komt één of twee dagen per week naar het centrum.
Op de andere dagen doe je stage in kinderdagverblijven, diensten voor buitenschoolse kinderopvang, kleuterscholen ...
Zo krijg je de kans om jouw kennis en vaardigheden meteen in de praktijk toe te passen.

Je kiest zelf je stageplaats, in overleg met de stagecoördinator van het centrum.

Standaardtraject Begeleider in de kinderopvang
Je volgt les en loopt stage gedurende 4 semesters.

Standaardtraject Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang
Je volgt les en loopt stage gedurende 3 semesters.

Trajecten op maat

 • versneld: je volgt les en volgt stage gedurende 2 semesters.
  Dit intensieve traject kies je best als je nog niet werkt en niet voor een gezin moet zorgen.

 • gespreid: je wil op eigen tempo en gespreid over een langere periode de opleiding doorlopen.

 • in gecombineerd onderwijs: je volgt les en stage gedurende 3 of 4 semesters.
  Je volgt les op school (=contactonderwijs) op zaterdag.
  Je leert ook van thuis uit via het elektronisch leerplatform (=afstandsonderwijs).
  Meer informatie

Afsluitend geven we je graag ook het overzicht mee van de kwalifcerende trajecten,
zoals vooropgesteld door Kind en Gezin en ingevuld voor ons centrum.

AL NUTTIGE ERVARING OF STUDIEBEWIJZEN?

Op basis van elders verworven vaardigheden of studiebewijzen kan je vrijstellingen aanvragen.
Je volgt dan een aangepast traject. Je overlegt met je trajectbegeleider hoe dit traject eruit zal zien.

PRAKTISCH

De lessen starten om 8.25 uur en eindigen ten laatste om 16.25 uur (m.u.v. het traject in gecombineerd onderwijs).
Je volgt les in Turnhout in campus HIVSET of campus KB.
Je hebt geen les tijdens schoolvakanties.

STUDIEBEWIJS

Als je slaagt voor de opleiding, krijg je een certificaat Begeleid(st)er in de (buitenschoolse) kinderopvang.
Dit studiebewijs wordt officieel erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.
Als je een diploma secundair onderwijs hebt of een certificaat Aanvullende algemene vorming, dan krijg je een secundair diploma Begeleid(st)er in de (buitenschoolse) kinderopvang.

WAT NADIEN?

Je kan terecht in kinderdagverblijven, diensten voor buitenschoolse kinderopvang, als ondersteunende hulp van de kleuterleid(st)er in kleuterscholen, in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, als hulp in gehandicapteninstellingen, als onthaalouder ...

KOSTPRIJS

Je betaalt 1,50 euro inschrijvingsgeld per lestijd, exclusief cursusmateriaal.
Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld.
En misschien heb je wel recht op aanmoedigingsinitiatieven van de overheid, zoals opleidingsverlof, opleidingskrediet en opleidingscheques.

INFO EN INSTAPPEN