U bent hier

Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang: traject in gecombineerd onderwijs

WAT?

We willen voor jou de match met een job en/of gezin versoepelen door de theoretische modules aan te bieden met gecombineerd onderwijs. Dat is een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs. Deze modules maken deel uit van de opleiding ‘Begeleider in de kinderopvang’ (= door Kind en Gezin erkend kwalificatiebewijs!)

VOOR WIE?

We wil het volledige certificaat of diploma van de opleiding ‘Begeleider in de kinderopvang’ behalen, maar kan je moeilijk vrijmaken voor een intensief dagtraject.
OF
Je wil op eigen tempo de modules van ‘Begeleider in de kinderopvang’ doorlopen.
OF
Je werkt als kinderbegeleider in de gezinsopvang (onthaalouder) of groepsopvang en je wil jouw competenties versterken of opfrissen.

HOE?

Op 2,5 jaar kan je alle opleidingsmodules doorlopen. Je kan uiteraard ook je traject meer spreiden. Indien je al één of meerdere modules behaald hebt, kan jouw traject er anders uitzien. Neem contact op met Anja Wouters om jouw persoonlijk traject te bekijken.

Als je kiest voor het volledige traject in gecombineerd onderwijs (= 50% contactmomenten op school en 50% afstandsonderwijs of thuisleren via het elektronisch leerplatform), volg je minstens maandelijks les op zaterdag.

Je krijgt taken en opdrachten die je thuis maakt om de leerstof te verwerken en de contactmomenten voor te bereiden. Zo kan je op je eigen tempo en wanneer het jou past aan de opdrachten werken. Je wordt daarbij ondersteund door de lesgever via een elektronisch leerplatform.

Daarnaast loop je ook stage in de kinderopvang. Een aantal uren kan je, onder bepaalde voorwaarden, presteren op eigen werkveld.

Je kan zelf je traject uitkiezen afhankelijk van de lesmomenten die bij jouw situatie passen. Je kan ook wat sneller gaan en combineren met het dagtraject, als je wat meer ruimte hebt.
Jíj kiest het tempo!

PLANNING EN DATA

Daarnaast loop je stage 640 uren stage, in de verschillende werksettings van een begeleider in de kinderopvang. Voor werkende onthaalouders gelden er specifieke afspraken omtrent stage. Hiervoor neem je contact op met de trajectbegeleider. Samen bekijken we jouw mogelijkheden.

PRIJS?

Je betaalt 1,50 euro inschrijvingsgeld per lestijd, exclusief cursusmateriaal.
Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld.
En misschien heb je wel recht op aanmoedigingsinitiatieven van de overheid, zoals opleidingsverlof, opleidingskrediet en opleidingscheques.

WAAR?

De lessen gaan door in campus HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout.

MEER INFO?

turnhout.beki@lbconderwijs.be
014 47 13 18